Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
 • Meditatie

  Hij zal de dagen verlengen

   

  ‘Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.’ (Jesaja 53:10)

   

  Geliefde lezer, onze levensdagen zijn maar kort. Iedere keer worden wij daaraan herinnerd door alles wat er om ons heen gebeurt. Hoeveel geliefde mensen zijn er niet van ons weggevallen? Jong en oud. We waren geschapen om eeuwig te leven. De dagen zouden nooit opgehouden zijn als wij niet waren gevallen in een jammerstaat van dood en nood. De bezoldiging (het loon op) der zonde is de dood (Rom. 6:23). Wij hebben onszelf van eeuwige levensdagen beroofd en onze dagen verkort. Een diepe duisternis zweeft over de afgrond van onze ziel, ons lichaam sterft en een eeuwige nacht wacht ons, als we niet gevonden worden achter het bloed van het Lam. Is Adam in zijn val nog steeds een vreemde voor u? Of leerden we het woordje ‘ik’ al gebruiken in relatie tot Adam? ‘Ik ben gevallen met Adam en Eva.’

   


  lees verder