Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg-Rhenen

.

 
  • Meditatie

    Wij reizen naar die plaats

     

    “Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuël, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats van dewelke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven. Ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israël het goede gesproken.” (Numeri 10:29)


    lees verder